GKY Sydney Transformational Church - Transforming People To Transform World
Transformational Church - Transforming People To Transform World
FreeVector-Music-Symbol.jpg

Lagu-Lagu KPPK

Kumpulan Lagu- Lagu KPPK (Kidung Puji Pujian Kristen) GKY.

Kppk 137 - Ia 'Kan Datang Kembali

Bait 1
B'ritakan Kabar Yang Baik, Umat Semua Nyanyilah! S'perti Janji Firman-Nya: Ia 'Kan Datang Kembali.

Bait 2
Bunga-Bunga Berseri, Ladang Gunung Bergema, Langit Bumi Nyatakan: Ia 'Kan Datang Kembali.

Bait 3
Di Hadapan Tuhanku, Lewatlah Deritaku; Mahkota Kusembahkan: Ia 'Kan Datang Kembali.

Reff
Ia 'Kan Datang, Ia 'Kan Datang, Pada Pagi, Siang Hari, Malam Atau Seketika, Ia 'Kan Datang, Ia 'Kan Datang, Hari Itulah Teramat Mulia, Ia 'Kan Datang Kembali.

GKY Sydney Church