GKY Sydney Transformational Church - Transforming People To Transform World
Transformational Church - Transforming People To Transform World
FreeVector-Music-Symbol.jpg

Lagu-Lagu KPPK

Kumpulan Lagu- Lagu KPPK (Kidung Puji Pujian Kristen) GKY.

Kppk 163 - Bila Kuingat Salib-Nya


Bait 1

Bila Kuingat Salib-Nya, Disitu Tuhan Dipaku, Kutinggalkan Kekayaanku, Buangkan Kecongkakanku.

Bait 2
Kiranya Rasa Banggaku, Hanya Kepada Salib-Nya, Kubuang Nafsu Hatiku, Kuganti Dengan Darah-Nya.

Bait 3
Seluruh Tubuh Tuhanku, Tercurah Kasih Besar-Nya, Tiada Kasih Selain Tuhan, Mahkota Duri Tandanya.

GKY Sydney Church