Kppk 191 - Biar Yesus Masuk Hatiku

Bait 1
Bila beban dosa menimpamu, biar Yesus masuk hatimu. Bila kaurindukan hidup baru,

Bait 2
Bila tak dapat kau membasuh-Nya, biar Yesus masuk hatimu. Darah-Nya dapat menyucikanmu,

Bait 3
Bila sukacita 'da padamu, biar Yesus masuk hatimu. Bila kauingatkan sentosa-Nya,

Reff
biar Yesus masuk hatimu. Janganlah kau menunggu, jangan kau menolak-Nya, buka pintu hatimu, biar Yesus masuk hatimu.