Kppk 221 - Sandar Pada Lengan Yang Kekal


Bait 1

Amatlah Senang Dan Bahagia, Sandar Pada Lengan Yang Kekal, Amat Besarlah, Damai Berkat-Nya Sandar Pada Lengan Yang Kekal.

Bait 2
Sungguhlah Indah Jalan Musafir, Sandar Pada Lengan Yang Kekal, Terang Dan Cerah, Langkah Jalanku, Sandar Pada Lengan Yang Kekal.

Bait 3
'Ku Takkan Cemas, 'Ku Takkan Takut, Sandar Pada Lengan Yang Kekal, Hatiku Aman, Dia Disisiku, Sandar Pada Lengan Yang Kekal.

Reff
Sandar, Sandar, 'Ku Aman Tiada Bahaya, Sandar, Sandar, Sandar Pada Lengan Yang Kekal