GKY Sydney Transformational Church - Transforming People To Transform World
Transformational Church - Transforming People To Transform World
FreeVector-Music-Symbol.jpg

Lagu-Lagu KPPK

Kumpulan Lagu- Lagu KPPK (Kidung Puji Pujian Kristen) GKY.

Kppk 245 - Ajarlah Aku Membawa Jiwa Pada-Mu

Ajarlah Aku Ini, Membawa Jiwa Pada-Mu, Banyak Kawan Binasa, Jatuh Dalam Dosa.Adakah Yang Peduli, Berdoa Baginya? 'Ku Mau Membawa Jiwa, Meski Hanya Satu

GKY Sydney Church