GKY Sydney Transformational Church - Transforming People To Transform World
Transformational Church - Transforming People To Transform World
FreeVector-Music-Symbol.jpg

Lagu-Lagu KPPK

Kumpulan Lagu- Lagu KPPK (Kidung Puji Pujian Kristen) GKY.

Kppk 259 - Demikian Allah Mengasihi Dunia

Allah Mengasihi, Ia B'rikan Anak-Nya, Mati Di Kalvari, 'Tuk Bebaskan Saya, Dia 'Kan Datang Pula, Dengan Penuh Mulia, Amat Besar Kasih-Nya.

GKY Sydney Church