GKY Sydney Transformational Church - Transforming People To Transform World
Transformational Church - Transforming People To Transform World
FreeVector-Music-Symbol.jpg

Lagu-Lagu KPPK

Kumpulan Lagu- Lagu KPPK (Kidung Puji Pujian Kristen) GKY.

Kppk 33 - Kristus Tuhan, Raja Dunia

Bait 1
Kristus Tuhan Raja Dunia, Ia Bertakhta Di Atasnya, Dari Segala Jurusan, Umat Semua, Muliakan Dia.

Bait 2
Bangsa-Bangsa, Raja-Raja, Serta Umat Di Dunia, Mari Datang Menyembah Dia, Sembah Sujud, Hadapan-Nya.

Bait 3
Semua Lidah Puji Dia, Dengan Segenap Hatinya, Anak-Anak Masyurkan Dia, Dan Lengkaplah, Pujiannya

GKY Sydney Church