GKY Sydney Transformational Church - Transforming People To Transform World
Transformational Church - Transforming People To Transform World
FreeVector-Music-Symbol.jpg

Lagu-Lagu KPPK

Kumpulan Lagu- Lagu KPPK (Kidung Puji Pujian Kristen) GKY.

Kppk 356 - Siap

Bait 1
Siap Menanggung, Sengsara, Siap Diuji-Nya. Siap Menanti, Dengan Setia, Seturut K'hendak-Nya.

Bait 2
Siap Menanggung, Siap Pergi, Siap 'Tuk Berdoa. Siap Mengalah, Dan Menunggu, Menempuh Jalan-Nya.

Bait 3
Siap Memb'ritakan, Siap Menegur, Menolong Yang Sesat. Siap 'Kuhidup Dan Mati, 'Tuk Kedatangan-Nya.

Reff
Siap Pergi, Menanti, Dan Setia Pada-Nya. Siap Kerja, Relalah, Seturut K'hendak-Nya.

GKY Sydney Church