Kppk 360 - Konflik Zaman

Bait 1
O, Tengoklah Dunia Semu, Yang Sedang Bergolak, Bangsa Bangkit Lawan Bangsa, Siap Di Medan Laga, Adakah Engkau Setia, S'bagai Laskar Allah? Tetap Teguh Tak Bergoyah, Atas Panggilan-Nya.

Bait 2
O, Tengoklah Umat Allah, B'ritakan Injil-Nya, Korbankanlah Dirimu 'Tuk Berkenan Pada-Nya, Waktu 'Kan Seg'ra Lewatlah, Dunia Pun Berlalu, Tolonglah Jiwa Yang Sesat, Bawa M'reka Pulang.

Reff
Sudahkah Kau Dapatkan Penglihatan Ini? Waktu Tuhan Memanggil, Kau Sedia Di Sini, Tengok Dunia Yang Dinubuatkan Nabi Di Kitab Suci, Bergolaklah, Bergolaklah, Pada Masa Kini.