Kppk 370 - Ku Utus Kau

Bait 1
Kuutus Kau, Bersandarkan Rahmat-Ku, Mengalahkan Kuasa Kegelapan, Bersandar-Ku Mengalahkan Seteru, Ku Utus Kau Berperang Bagi-Ku

Bait 2
Ku Utus Kau Lepaskan Yang Dib'lenggu, Firman-Ku Yang Bebaskan Mereka, Maut Dosa Tak Lagi Mengikatnya, Ku Utus Kau Mencari Yang Sesat.

Bait 3
Ku Utus Kau Meskipun Kau Yang Lemah, 'Ku'kan Memb'rikan Damai Sejaht'tra, Dan Kuasa-Ku'kan Kuberi Padamu, Ku Utus Kau Berbuah Lebatlah.

Bait 4
Ku Utus Kau Rela Memikul Salib, Sampai Di Tanggalkan Hadapan-Ku, Kelak Di Sorga 'Da Mahkota Mulia, "Hamba Setia, Kusambut Kau Pulang.

Reff
S'perti Bapa Utusku, Kuutus Kau.