GKY Sydney Transformational Church - Transforming People To Transform World
Transformational Church - Transforming People To Transform World
FreeVector-Music-Symbol.jpg

Lagu-Lagu KPPK

Kumpulan Lagu- Lagu KPPK (Kidung Puji Pujian Kristen) GKY.

Kppk 372 - O Bangkitlah, Kabarkan Injil-Nya

Bait 1
O Bangkitlah, Kabarkan Injil Tuhan, Kepada Umat Seluruh Dunia, Agar Tahu, Allah Mengasihinya, Tak Seorang Yang Akan Binasa.

Bait 2
Kabarkanlah, Kepada Bangsa Semua, Kasih Allah, Melebihi Semua, Demi Kita, Rela Datang Ke Dunia, Mati Disalib, 'Tuk Tebus Kita.

Bait 3
Bertaatlah, Kabarkan Injil Mulia, Persembahkan, Harta, Jiwa, Rohmu, Berdoalah, Agar Menang Berperang, Persembahanmu Pahala Kelak.

Reff
Kabarkan B'rita, Injil Damai, Kabarkan Yesus Menebus Manusia.

GKY Sydney Church