GKY Sydney Transformational Church - Transforming People To Transform World
Transformational Church - Transforming People To Transform World
FreeVector-Music-Symbol.jpg

Lagu-Lagu KPPK

Kumpulan Lagu- Lagu KPPK (Kidung Puji Pujian Kristen) GKY.

Kppk 6 - Hosana! Puji Tuhan

Bait 1
Hosana Puji Tuhan, Sorak Dan Pujilah, Merdulah Berpaduan, Kidung Dan Nyanyian. Kepada Yesus Tuhannya, Yang Berkati M'reka, Dinaikkanlah Pujian, Muliakan Nama-Nya.

Bait 2
Hosona Dan Pujilah, Dengan Sukacita, Lambaikan Ranting Palma, Bersorak Gembira. Tuhan Atas S'mesta Alam, Datang Dengan Rendah. Mari Kita Sambut Dia, Hosana Masuklah!

Bait 3
Hosana Mahatinggi, Kami Menyanyi T'rus, Raja Atas S'gala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami Hendak Memuji Dia, Sampai Selamanya, Di Hadapan Takhta-Nya, Puji Haleluya!

GKY Sydney Church