GKY Sydney Transformational Church - Transforming People To Transform World
Transformational Church - Transforming People To Transform World
FreeVector-Music-Symbol.jpg

Lagu-Lagu KPPK

Kumpulan Lagu- Lagu KPPK (Kidung Puji Pujian Kristen) GKY.

Kppk 88 - Dunia Gemar Dan Soraklah

Bait 1
Dunia Gemar Dan Soraklah! Rajamu Lahirlah; B'ri Hatimu, Kepada-Nya, Bersama Nyanyilah, Bersama Nyanyilah, Sama, Bersama Nyanyilah.

Bait 2
Dunia Gemar Dan Nyanyilah! Tuhanmu Bertakhta; Bumi, Laut, Gunung Lembah, Bersoraklah Terus, Bersoraklah Terus, Sorak, Bersoraklah Terus.

Bait 3
Yesus Mem'rintahkan Dunia, Dengan Anug'rah-Nya; Keadilan, Dan Kebenaran, Dan Ajaib Kasih-Nya, Dan Ajaib Kasih-Nya, Ajaib, Dan Ajaib Kasih-Nya.

GKY Sydney Church